Länkar, kartor, m.m. om Ojnare

Länkar om Ojnareskogen

Året är 2005. Nordkalk har sökt tillstånd till ett kalkbrott och Föreningen bevara Ojnareskogen bildades med fast boende och sommargotlänningar och de blev remissinstans till de kommande förhandlingarna.
Åren går och ingen tror egentligen att brottet ska bli av. Men 2009 händer det som inte ska hända. Miljööverdomstolen ger tillstånd och 2010 startar facebooksidan Ojnareskogen. Men fortfarande har man hoppet kvar att överklaganden ska riva upp beslutet, men nej. Den 5:e juli 2012 kom chockbeskedet.
Snabbt startade nya sidor på nätet. De som inte fanns på ön Ojnareskogens fastlandsgrupp (Facebook sluten) , startade aktioner, demonstrationer m.m. på fastlandet.
Och snart hade Ojnareskogen hittat utomlands och önskemål om en engelsk version kom och The Ojnare forest(Facebook) blev till.
När kampen hade börjat mot skövlarna och behovet av en sida som bara handlade om det och få snabbare kontakt med folk som kunde hjälpa till så skapades Ojnarekämparnas Tumblr och med den även en facebook-sida Ojnarekämparna (Facebook) .
Engagemanget på fastlandet fick också egna facebooksidor, Här är en Stödgrupp Göteborg för Ojnareskogen(Facebook) . En ung gotlandstjej vill också dra sitt strå till stacken med Stoppa Nordkalk från att spränga Ojnareskogen!(Facebook)
Många kort togs av skogen och kampen. Utställningar planerades och alla fick/får skicka bidrag till Bilden av Ojnareskogen (Facebook)

Andra som varit med från början är bl.a:
Naturvårdsverket Länk till deras dokument
Fältbiologerna
Bräntings Gård
Svenska Botaniska Föreningen

Mycket kort historik:

  2005

 • Finskägda företaget Nordkalk lämnar in ansökan om att fÃ¥ bryta kalk i skyddsvärda omrÃ¥den i Ojnareskogen, Bunge Ducker pÃ¥ norra Gotland.
 • 2009

 • Miljödomstolen (nuvarande Mark- och miljödomstolen) meddelar att Nordkalk inte fÃ¥r starta ett kalkbrott i omrÃ¥det. Nordkalk överklagar till Miljööverdomstolen (nuvarande Mark- och miljööverdomstolen) som ger Nordkalk tillÃ¥tlighet. Miljööverdomstolen skickar sedan tillbaka ärendet till Miljödomstolen igen för att den ska besluta om villkor och verkställighet/tillstÃ¥nd.
 • December 2011

 • Miljödomstolen meddelar att den inte kan formulera villkor som garanterar att Natura 2000-omrÃ¥den inte kommer till skada utan att bryta mot EU-lagstiftningen. Miljödomstolen skickar tillbaka tillstÃ¥ndsfrÃ¥gan till Miljööverdomstolen.
 • Juli 2012

 • Miljööverdomstolen kör över Miljödomstolen och meddelar Nordkalk tillstÃ¥nd. NaturvÃ¥rdsverket, Naturskyddsföreningen, Sveriges Botaniska förening och Föreningen Bevara Ojnareskogen finns bland dem som överklagat beslutet. Nordkalk hade tillÃ¥telse att avverka skog trots överklaganden. Aktivister och lokalbefolkning försökte hindra företaget frÃ¥n att hugga ner skogen tills HD prövat ärendet. En stor polisstyrka sattes in mot demonstranterna.
 • September 2012

 • HD meddelar partiellt prövningstillstÃ¥nd för frÃ¥gan ”vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillÃ¥tlighet 2009 har vid den aktuella prövningen av tillstÃ¥ndsfrÃ¥gan”. FrÃ¥gan om prövningstillstÃ¥nd rörande själva tillstÃ¥ndet är förklarad vilande.

Olika kartor över området

SGU:s karta över området

SGU:s karta över området, Ojnareskogens täkt kallades för Rute 2005.

Skogsstyrelsens karta över området

Skogsstyrelsens karta över området

Arkeologisk undersökning

År 2005 gjordes ett underlagsmaterial för den vidare projekteringen av nya, framtida stenbrott för företagets verksamhet av ArkeoDok. Transportsträckan inte undersökt.

Arkeologisk undersökning ÖversiktskartaÖversiktskarta