Ojnare i våra hjärtan!

Sidan är tänkt som en liten guide inför vandringar i skogen.

Nationalpark?

Ojnareskogen

Ojnareskogen Foto Gunnar Britse nov 2012

I skogen syns två vita platser bredvid varandra, det är provbrotten där brottet börjar, sedan är det meningen att brottet ska sträcka sig nästan ända ner till vägen i nederkant på bilden.

Ojnare myr och provbrott

Foto Gunnar Britse nov 2012. Ojnare myr och provbrott och skövlingen av skogen som gjorts.

Klinthagen Gotland...

Är det så hör vi vill att Ojnareskogen ska se ut om 25år. Ett öde landskap där myrarna runt omkring förändrats och Bäste träsk inte längre är den grunvattensjö vi har i dag?

Klinthagen

Klinthagen! Nordkalks brott vid Lärbro. Foto Gunnar Britse

Ojnareskogen

Under sommaren 2012 blev Ojnareskogen känd över hela Sverige och stora delar av världen, som skogen, som försvarades tappert av aktivister mot Nordkalk, Mellanskog och Stockholmspolisen.
Rubrikerna blev stora om detta men väldigt lite skrevs om varför Fältbiologer, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningar, lokalbefolkning, gotlänningar, fastlänningar, Greenpeace och föreningen Ojnareskogen gjorde motstånd.
Hur vattnet kan påverka Bäste träsk har det skrivits en del om, men väldigt lite om varför man vill att området ska bli nationalpark.
Skogen är minst sagt unik, även om den för många ser ut som vilken gotländsk hällmarksskog som helst.
Men den är inte bara det.
Området är så unikt att det är den enda plats på jorden som kan visa upp skogklädd alvarmark med våtmarker.
Dessutom har den på grund av sin placering långt från all mänsklig aktivitet en mängd växter och djur, som fått leva i fred och utvecklas under flera århundraden. Det fullkomligen myllrar och sjuder av liv i hela området.
Inventerare har hittat 270 rödlistade arter (fem nya svampar upptäcktes under hösten 2012), men förmodligen är det många, många fler som döljer sig i vildmarken och som inte låtit sig upptäckas än.
Med den ökande eko-turismen skulle en nationalpark kunna locka naturintresserade människor från hela världen. Kanske året runt, om människor blir engagerade och ordnar guidade turer i det ganska svårtillgängliga området, med stigar, spångar över våtmarker med mera och med övernattningsmöjligheter och matställen i närheten. Möjligheterna till många arbetstillfällen finns. Reklam har den redan fått! För Vem har inte hört talas om Ojnareskogen?

Innehåll

På de följande sidorna beskrivs det som kan bli förstört och försvinna med täkten. I första hand endast med det som är rödlistat och finns i eller precis bredvid täkten.
Kultur och historia kommer däremot att handla om hela området.
Är det värt att förstöra allt detta för 25års arbetstillfällen?
Ett kalkbrott som skär genom området kommer definitivt att stoppa alla möjligheter för en nationalpark.

Nu vet vi att HD gett skogen en frist fram till i vår men arbetet för en nationalpark fortsätter.

SMA ansöker om att få utöka Stucksbrottet där halva Ojnare Myr beräknas att grävas bort. En del av de växter som finns beskrivna finns mellan de två brotten, men en ordentlig inventeringskarta för det tänkta stuxbrottet saknas, så det är svårt att få med allt.

Aktivisterna

Aktivisterna finns kvar i Fårösund och planerar för nationalparkens framtid. Ta gärna kontakt med dem om du har idéer och/eller vill hjälpa till!
orvar.lorimer.olsson@gmail.com

Aktuellt

Kalkbrott – födande eller förödande?

Utställningen pågår från den 12 december till och med den 31 mars 2013 på Fornsalen. I sommar kommer delar av utställningen att visas på Bläse kalkbruksmuseum.

Twittras här när något händer